Praktijk voor
Psychotherapie
Hilda Topper

Frankenstraat 20
2582 SL Den Haag
T: (070) 358 78 44
info@hildatopper.nl

Kosten

Psychotherapie voor volwassenen door een BIG-geregistreerde psychotherapeut is onderdeel van de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Een aantal diagnoses wordt echter niet (meer) vergoed.
Per 1 januari 2016 bedraagt het wettelijk verplichte ‘eigen risico’ € 385 per jaar. Dit wordt door de zorgverzekering in mindering gebracht op de vergoeding.
De huisarts kan doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ (BGGZ) indien er sprake is van een DSM-stoornis. Dit leidt tot een korte behandeling.
Indien de klachten complexer of ernstiger zijn verwijst de huisarts naar gespecialiseerde GGZ (SGGZ), waar een behandeling langer kan duren.

Voor het niet-nakomen van afspraken (afzeggen kan tot 24 uur te voren op werkdagen) wordt een zogenoemd ‘no show’ tarief van € 50 in rekening gebracht.

Er zijn contracten met vrijwel alle ziektekostenverzekeraars ( met Achmea en VGZ alleen voor SGGZ)

Een verwijzing door een (huis-) arts is noodzakelijk


Wachttijd

Informatie over eventuele en actuele wachttijd kan telefonisch of per email worden ingewonnen.

De actuele wachttijd is 6 weken voor een intake (eerste gesprek) ,

en voor de behandeling (na de intake) meestal 1 week