Praktijk voor
Psychotherapie
Hilda Topper

Frankenstraat 20
2582 SL Den Haag
T: (070) 358 78 44
info@hildatopper.nl

Rechten

In mijn praktijk houd ik me aan alle regels van de beroepsgroep en uiteraard aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ten aanzien van privacy, dossiervorming en klacht- en inzagerecht.

(Zie hiervoor evt. www.lvvp.nl onder informatie voor cliënten.)

Kwaliteitsstatuut:

De praktijk beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut

Privacy Statement:

Voor mijn privacy statement klik hier